Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Primjena rješenja utemeljenih na prirodi u javnom prostoru – Remiza

Na području pilot-projekta Remize na zagrebačkoj Trešnjevci, istražene su mogućnosti primjene spektra realističnih i primjenjivih te u korištenju održivih rješenja – u parteru i u trećoj dimenziji oboda, kojim će se povećati biološka raznolikost, ambijentalna kvaliteta i kvaliteta javnog prostora. Remiza je odabrana iz razloga što predstavlja svakodnevan urbani krajobraz značajnog intenziteta korištenja (prometni terminal), gusto je izgrađeno, nema većih zelenih površina, zelenih pojaseva ni drvoreda, te se nalazi uz važan element zelene infrastrukture Grada Zagreba, potok Črnomerec. U sklopu izrade pilot-projekta provedeno je društveno istraživanje stavova korisnika prostora.

Riječ je o kolaborativnoj inicijativi na europskoj razini – Urbane agende za EU u sklopu koje razni dionici urbanog razvoja rade zajedno na razvoju rješenja i preporuka koje će doprinijeti održivom urbanom razvoju u Europi. Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada uključio se u rad Partnerstva Urbane Agende za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi. Grad Zagreb i ostali partneri nastojali su pronaći rješenja za najvažnije izazove s kojima se susreću europski gradovi: sprječavanje i upravljanje daljnjim širenjem grada (urban sprawl); promicanje održivog upravljanja prostorom; podršku transformaciji, obnovi i regeneraciji gradskih područja i revitalizaciji brownfield područja; visokokvalitetne zgrade i javni prostori; zaštita i promicanje urbanih zelenih površina i prirodnih rješenja.

Rezultat pilot-projekta primjene rješenja temeljenih na prirodi je integracija krajobraza i zelenih površina u javni prostor niske kvalitete i intenzivnog korištenja te smjernice za daljnju implementaciju zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi u urbani prostor. S obzirom na lokaciju i potrebe prostora, predložena NbS rješenja prvenstveno su usmjerena na unaprjeđenje socijalnih vrijednosti, odnosno stvaranje ugodnog prostora u kojem se ljudi žele zadržati i u kojem žele boraviti. Predloženim rješenjem omogućuje se povećanje vizualne i boravišne kvalitete u javnom prostoru trenutno niske urbane kvalitete i intenzivnog korištenja, uz povećanje ekološke funkcije prostora i bioraznolikosti.

Novosti