O nama
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

EU projekti

Odobrenje EFRR Malog zajma za obrtna sredstva u lipnju 2024. godine.

___________________________________________________________________________________________

POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI KVALITETE USLUGA PODUZEĆA VITA PROJEKT D.O.O.

KROZ ISHOĐENJE ZNAKA HRVATSKA KVALITETA

 

Dana 01. lipnja 2020. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dodijelilo je poduzeću Vita projekt  d.o.o. Vaučer za financiranje projekta prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”ZNAKOVI KVALITETE”.

Projekt financira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv projekta: Povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga poduzeća Vita projekt d.o.o.

kroz ishođenje znaka Hrvatska kvaliteta

Nositelj: Vita projekt d.o.o.

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na dodjelu znaka ‘’Hrvatska kvaliteta’’ Hrvatske gospodarske komore za usluge projektiranja i savjetovanja u zaštiti okoliša.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je povećati prepoznatljivosti i konkurentnosti poduzeća kroz ishođenje prava na korištenje znaka „Hrvatska kvaliteta“ Hrvatske gospodarske komore za usluge projektiranja i savjetovanja u zaštiti okoliša.

Rezultat provedbe projekta je pravo na korištenje znaka Hrvatska kvaliteta što će utjecati na povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga poduzeća Vita projekt d.o.o. te na taj način osigurati preduvjete za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja:

13.000,00 kn

Iznos sufinanciranja – 100%

Razdoblje provedbe projekta: 19. Lipnja 2020. – 19. Prosinca 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Domagoj Vranješ

domagoj.vranjes@vitaprojekt.hr

+385 983998582

Više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

Projekti