Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

22.12.2023.

Usvojena Strategija zelene urbane obnove Grada Zagreba

Grad Zagreb usvojio je Strategiju zelene urbane obnove Grada Zagreba s ciljem osmišljavanja sustavnog pristupa planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama. Cilj izrade Strategije je potaknuti razvoj urbane zelene infrastrukture kao sustava kvalitetnih zelenih i vodenih površina koje omogućuju niz koristi za stanovništvo dok istodobno pružaju stanište za biljke i životinje. Zadatak Strategije je i dati smjernice za kružno gospodarenje prostorom i zgradama, kroz poticanje ponovnog korištenja zgrada i prostora, produljenja njihove trajnosti i smanjenja količine građevnog otpada, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te ponovnog korištenja postojećih građevnih proizvoda i materijala. U procesu izrade Strategije održane su četiri tematske radionice na kojima je uz predstavnike Grada Zagreba sudjelovao i voditelj izrade Strategije, dr.sc. Neven Tandarić, mag.geogr. 

Čestitamo Gradu Zagrebu na usvajanju ovog strateškog dokumenta!

Cijelu Strategiju možete preuzeti na POVEZNICI.

Projekti