Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

27.12.2023.

Usvojena Strategija zelene urbane obnove Grada Dugog Sela

Usvojena je Strategija zelene urbane obnove Grada Dugog Sela koja osmišljava sustavni pristup planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama. Zelena infrastruktura je sustav kvalitetnih zelenih i vodenih površina koje omogućuju niz koristi za stanovništvo dok istodobno pružaju stanište za biljke i životinje. Pod zelenim površinama se ovdje misli na sve javne i privatne površine pod vegetacijom (parkovi, dječja igrališta, šume, livade, drvoredi, itd.), uključujući i zelene krovove, fasade i sl. Kružno gospodarenje prostorom i zgradama podrazumijeva da se nekorišteni i napušteni prostori i zgrade privedu novom korištenju, da se materijali nastali rušenjem takvih zgrada recikliraju te da se nove zgrade grade recikliranim materijalima i na način da se osigura energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih energenata i oborinske vode te smanji proizvodnja otpada.

Cijelu Strategiju zelene urbane obnove Grada Dugog sela pogledajte na POVEZNICI.

Projekti