Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

Analiza vizualne izloženosti i 3D vizualizacije budućeg stanja

Izloženost planiranih zahvata nedvojbeno mijenja prostorno-morfološke odnose i pridonosi promjeni vizualne percepcije prostora, stoga se za potrebe procjene utjecaja na vizualne kvalitete provode analize vidljivosti. Također se izrađuju vizualizacije kako bi se prikazale vizure prema planiranom zahvatu iz određenih točaka i predvidjela jačina utjecaja na vizualne kvalitete.

Novosti