Projekti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

ĐELEKOVEC - Park i dječje igralište ''Eko-zona''

Idejni i Glavno-izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Javne zelene površine naselja Đelekovec - Park i dječje igralište "Eko-zona"

Oblikovni koncept temelji se na geometrijskim formama koje prate obuhvat zahvata i liniju kanala. Novi sadržaji uklopljeni su u postojeću situaciju, stabla koja se nalaze na lokaciji doprinose visokom stupnju boravišnih i estetskih vrijednosti ovog prostora te ih je potrebno zadržati i dodatno naglasiti njihovu vrijednost.

Pješačke komunikacije planirane su uz drvored koji se nalazi uz kanal, do zone za sjedenje te kroz površinu dječjeg igrališta kružno natrag na glavnu stazu. Ulaz u park je, zbog prometnih površina i kanala, predviđen samo sa južne strane.

Prostor dječjeg igrališta planiran je u centralnom dijelu površine, odmaknuto od prometnica i kanala te zaštićeno vegetacijom i ogradom sa svih strana. Osnovni oblikovni element su kvadrati i pravokutnici koje čini površinska obrada i biljni materijal, a razlikuju se bojom volumenom i teksturom.

Zaštitna vegetacijska zona planirana je uz istočni rub kao zaštita dječjeg igrališta u obliku guste sadnje stablašica piramidalnog habitusa te visokog cvatućeg grmlja. Služi kao zaštita od buke te će utjecati na smanjenje emisija čestica i prašine s prometnice što će pozitivno utjecati na boravak u tom prostoru. Mjestimična sadnja pojavljivat će se na cijelom području lokacije. Postojeća visoka vegetacija će se u zadržati.

Ostatak površine, na kojoj nije dječje igralište čini slobodna ploha sa postojećom vegetacijom i sadnjom drvoreda.

Novosti