Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

13.11.2017.

Sudjelovanje na 2. Međunarodnom multidisciplinarnom kongresu pod nazivom "Urbana utopija"

U organizaciji Kluba studenata geografije Zagreb u razdoblju od 10. – 12. studenog održan je 2. Međunarodni multidisciplinarni kongres pod nazivom „Urbana utopija -  pristupi planiranju urbanih prostora. Kongres je održan u prostorijama Kuće arhitekture Oris u Zagrebu.
Izdvojene podteme su:
  • Geoekološki izazovi
  • Funkcionalni gradski promet
  • Suvremeni urbani turizam
  • Revitalizacija kroz prenamjenu
  • Pametni gradovi
Naša djelatnica Valerija Butorac održala je prezentaciju unutar sekcije Geoekološki izazovi na temu „Georaznolikost unutar procjena utjecaja na okoliš“ kojom je predstavljena važnost analize i valorizacije georaznolikosti u sektoru zaštite okoliša. Naglasak je stavljen na urbana područja koje često percipiramo kao odvojene od prirode te antropogenizirana područja.

Projekti