Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

7.6.2021.

Pilot-projekt moguće primjene rješenja utemeljenih na prirodi u odabranom javnom prostoru - REMIZA

Nedavno smo završili izradu Pilot-projekta moguće primjene rješenja utemeljenih na prirodi u odabranom javnom prostoru.

Riječ je o  kolaborativnoj inicijativi na europskoj razini – Urbane agende za EU u sklopu koje razni dionici urbanog razvoja rade zajedno na razvoju rješenja i preporuka koje će doprinijeti održivom urbanom razvoju u Europi. Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada uključio se u rad Partnerstva Urbane Agende za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi. Grad Zagreb i ostali partneri nastojali su pronaći rješenja za najvažnije izazove s kojima se susreću europski gradovi: sprječavanje i upravljanje daljnjim širenjem grada (urban sprawl); promicanje održivog upravljanja prostorom; podršku transformaciji, obnovi i regeneraciji gradskih područja i revitalizaciji brownfield područja; visokokvalitetne zgrade i javni prostori; zaštita i promicanje urbanih zelenih površina i prirodnih rješenja.

Zadatak je bio ispitati mogućnost primjene spektra realističnih i primjenjivih te u korištenju održivih rješenja kojim će se povećati bioraznolikost, boravišna i vizualna kvaliteta javnog prostora. Prostor obuhvata je tzv. „Remiza“ na Trešnjevci, a pilot-projekt će poslužit razvoju metodološke osnove za širu primjenu rješenja temeljenih na prirodi u urbanom prostoru.

U cilju oblikovanja što kvalitetnijih rješenja provedena je analiza dionika koji su na različite načine uključeni u projekt, te društveno istraživanje (online anketa) u kojem je sudjelovalo gotovo 300 građana.

Rezultat pilot-projekta primjene rješenja temeljenih na prirodi je integracija krajobraza i zelenih površina u javni prostor niske kvalitete i intenzivnog korištenja te smjernice za daljnju implementaciju zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi u urbani prostor.

Vizualizacije rješenja temeljenih na prirodi koje predlažemo možete vidjeti na priloženim fotografijama.

Projekti