Novosti
Misija i vizija Naš tim Projekti Ovlaštenja
Krajobrazna arhitektura Stručni poslovi zaštite okoliša Bioraznolikost - georaznolikost - krajobrazna raznolikost Održivo gospodarenje otpadom i sanacija okoliša Prilagodba klimatskim promjenama Zeleni certifikati i edukacija

4.1.2018.

Objavljeni radovi u časopisu "Inženjerstvo okoliša"

 
Prilikom sudjelovanja na Trećoj regionalnoj konferenciji o procjeni utjecaja na okoliš,
radovi naših djelatnika odabrani su za objavu, osim u digitalnom Zborniku radova konferencije i u suradničkom časopisu konferencije "Inženjerstvo okoliša" Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Radovi, kao i cijeli broj časopisa dostupni su na linku u nastavku:
http://www.gfv.unizg.hr/modules/m_gfv/datoteke/CIO_vol_4_no_2.pdf

Radovi naših djelatnika su sljedeći:
Goran Lončar, Domagoj Vranješ, Ivana Tomašević, Katarina Čović, Ivana Buj, Goran Dašić, Lovorka Korica
MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA UTJECAJA REGULACIJSKIH I ZAŠTITNIH VODENIH GRAĐEVINA NA VODENE EKOSUSTAVE / POSSIBILITIES OF INFLUENCING THE IMPACT OF REGULATORY AND PROTECTIVE WATER CONSTRUCTIONS IN THE WATER ECOSYSTEM
 
Valerija Butorac, Goran Lončar, Martina Cvitković, Domagoj Vranješ
GEOEKOLOŠKO VREDNOVANJE UNUTAR STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ – PRIMJER DOSADAŠNJE PRAKSE: HE KOSINJ / SENJ 2 GEOECOLOGICAL EVALUATION WITHIN ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT STUDIES–EXAMPLE OF: HYDROPOWER PLANTS KOSINJ AND SENJ 2

Projekti